"ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН УЛСЫН ТООЛЛОГО 2022"-ЫН ЯВЦ

Тооллого эхэлсэн

2022.08.01

 
Өнөөдөр

2022.12.05

Тооллого дуусах

2022.11.01

Улсын нэгдсэн дүнгээр

98.70% (9145/9265)

Аймаг, нийслэлээр

Аймаг Явц Тооллогын явц (%)
Архангай
99.37% (314/316)
Баян-Өлгий
100.00% (613/613)
Баянхонгор
95.94% (331/345)
Булган
92.79% (476/513)
Өвөрхангай
100.00% (418/418)
Говь-Алтай
100.00% (1200/1200)
Говьсүмбэр
100.00% (84/84)
Дархан-Уул
100.00% (53/53)
Дорноговь
100.00% (416/416)
Дорнод
100.00% (247/247)
Дундговь
99.75% (407/408)
Завхан
100.00% (659/659)
Өмнөговь
99.54% (215/216)
Орхон
100.00% (53/53)
Сүхбаатар
100.00% (281/281)
Сэлэнгэ
99.74% (391/392)
Төв
92.54% (422/456)
Увс
100.00% (463/463)
Улаанбаатар
97.87% (276/282)
Хөвсгөл
98.66% (515/522)
Ховд
100.00% (720/720)
Хэнтий
97.20% (591/608)
Тооллогын явцын мэдээ боловсруулагдсан огноо: 2022.12.05 21:37