"ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН УЛСЫН ТООЛЛОГО 2022"-ЫН ЯВЦ

Тооллого эхэлсэн

2022.08.01

 
Өнөөдөр

2023.03.28

Тооллого дуусах

2022.11.01

Улсын нэгдсэн дүнгээр

97.85% (9140/9341)

Аймаг, нийслэлээр

Аймаг Явц Тооллогын явц (%)
Архангай
97.82% (314/321)
Баян-Өлгий
99.84% (613/614)
Баянхонгор
96.24% (333/346)
Булган
92.79% (476/513)
Өвөрхангай
99.76% (419/420)
Говь-Алтай
100.00% (1200/1200)
Говьсүмбэр
100.00% (86/86)
Дархан-Уул
100.00% (53/53)
Дорноговь
99.28% (412/415)
Дорнод
100.00% (247/247)
Дундговь
99.75% (407/408)
Завхан
97.49% (659/676)
Өмнөговь
97.25% (212/218)
Орхон
94.64% (53/56)
Сүхбаатар
95.90% (281/293)
Сэлэнгэ
97.70% (383/392)
Төв
93.90% (431/459)
Увс
100.00% (463/463)
Улаанбаатар
97.87% (276/282)
Хөвсгөл
97.93% (521/532)
Ховд
97.02% (716/738)
Хэнтий
96.06% (585/609)
Тооллогын явцын мэдээ боловсруулагдсан огноо: 2023.03.28 06:15